August Söderman (1832−1876)

"Min vän är den bästa"

  • Year of composition: Den 23 april 1872 (enligt Jeanson, sid 289)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Zacharias Topelius (enligt versionen för manskör)
  • Dedication: "Till Fröken Eugenie Claëson" (enligt Abr. Lundquists utgåva)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

• Sex visor i folkton, Sånger för blandad kör N:o 6, Abraham Lundquists Musikförlag, Abr. L. 4781
• Elkan & Schildknecht, tryckt 1873 (Ed. nr. saknas)

Literature

Se vidare Gunnar Jeanson: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926

Description of work

Allegro e-moll 2/4


Work comment

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Min vän är den bästa,
förmer än de flesta


Media files

Edition Swedish Musical Heritage