August Söderman (1832−1876)

"Min vän är den bästa"

Print
  • Year of composition: 23 April, 1872 (according to Jeanson, p. 289)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Zacharias Topelius [1818-1898] (according to the version for Abr. Lundquist's edition)
  • Dedication: To Carl Schütz and his [approx. translation:] singing friends
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Solo voices: tenor, bass
Choir: T.T.B.B.

Examples of printed editions

Dikter af Z. Topelius komponerade för Mansröster [Poems by Z. Topelius set to music for male voices], Abraham Lundquist, Abr. L. 1282

Literature

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk (1926)

Description of work

Allegro - Lento C minor alla breve


Work comment

This song also exists in a setting for mixed choir a cappella (S.A.T.B). See separate post for that version.

Abr. Lundquist's edition for male choir includes:
No. 1. "Der [sic] sjöng en fågel på lindeqvist"
No. 2. "Och fast du svikit din flickas tro"
No. 3. "Min vän är den bästa"
No. 4. "O låt mig lefva [sic] en liten tid"
No. 5. "Klang, min vackra bjellra, i dena sena qväll" [sic] 


Libretto/text

Min vän är den bästa,
förmer än de flesta