August Söderman (1832−1876)

"Min vän är den bästa"

Print
  • Year of composition: Den 23 april 1872 (enligt Jeanson, sid 289)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Zacharias Topelius (enligt versionen för Abr. Lundquists nottryck)
  • Dedication: "Till Carl Schütz och hans Sångarevänner" (enligt Abr. Lundquists utgåva)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Soloröster: tenor, bas
Kör: T.T.B.B.

Examples of printed editions

Dikter af Z. Topelius komponerade för Mansröster, Abr. Lundquist, Abr. L. 1282

Literature

Se vidare Gunnar Jeanson: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926

Description of work

Allegro - Lento c-moll alla breve


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.

Abr. Lundquists utgåva för manskör innehåller:
No. 1. "Der [sic] sjöng en fågel på lindeqvist"
No. 2. "Och fast du svikit din flickas tro"
No. 3. "Min vän är den bästa"
No. 4. "O låt mig lefva [sic] en liten tid"
No. 5. "Klang, min vackra bjellra, i dena sena qväll" [sic] 


Libretto/text

Min vän är den bästa,
förmer än de flesta