August Söderman (1832−1876)

"Skjön Jomfru! luk dit Vindve [sic] op" [Skjøn Jomfru! luk dit Vindue op]

  • Year of composition: Copenhagen 19 March, 1870 (according to Jeanson, p. 289)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: A. Oehlenschläger
  • Dedication: To Hugo Lutteman, Zacharias Köster, Edvard Ellberg and Gustaf Rydberg (according to Elkan & Schildknecht 525)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Tre Visor i Folkton komponerade för Mans-Röster [Three songs in folk tone composed for male voices], Elkan & Schildknecht, E. & S. 525
• Elkan & Schildknecht, printed 1872 (No ed. no.)
• Elkan & Schildknecht, tryckt 1889 (No ed. no.)

Literature

See Gunnar Jeanson: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926

Description of work

Andante b minor 6/8


Libretto/text

Skjön [sic; Skjøn] Jomfru! luk dit Vindve [sic; Vindue] op,
Her er din Hjertenskjær


Media files

Edition Swedish Musical Heritage