August Söderman (1832−1876)

"Nog mins [sic; minns] jag hur det var, när som lilla vännen for"

  • Year of composition: 18 March, 1870 (according to Jeanson, p. 289)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Onkel Adam (Carl Anton Wetterbergh)
  • Dedication: To Hugo Lutteman, Zacharias Köster, Edvard Ellberg and Gustaf Rydberg (according to the printed music)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Tre Visor i Folkton komponerade för Mans-Röster [Three songs in folk tone composed for male voices], Elkan & Schildknecht, E. & S. 525
• Elkan & Schildknecht, printed 1872 (No ed. no.)
• Elkan & Schildknecht, tryckt 1889 (No ed. no.)
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. First part, Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2591

Literature

See Gunnar Jeanson: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926

Description of work

Allegretto - Poco più lento - Allegretto B-flat major (- B-flat minor) 4/4 (C)


Work comment

The song also exists in a setting for mixed choir a cappella (S.A.T.B.). See separate post for that version.


Libretto/text

Nog mins [sic] jag hur det var, när som lilla vännen for,
Och jag kände mig så ensam uti verlden 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage