August Söderman (1832−1876)

"Och fast du svikit din flickas tro"

Print
  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (publicerad 1872 enligt Jeanson, sid 289)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Zacharias Topelius
  • Dedication: "Till Carl Schütz och hans Sångarevänner" (enligt Abr. L. 1282)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Dikter af Z. Topelius komponerade för Mansröster, Abraham Lundquist, Abr. L. 1282
• Nya ”Amatör-Kvartetten” för 4 Mansröster, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, (Ed. nr. saknas) [1930]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Literature

Se vidare Gunnar Jeanson: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926

Description of work

Andante h-moll 6/8


Libretto/text

Och fast du svikit din flickas tro,
Så skall hon alldrig [aldrig] dig glömma