August Söderman (1832−1876)

"Och fast du svikit din flickas tro"

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (according to Jeanson, p. 289, the song was published in 1872)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Zacharias Topelius (1818-1898)
  • Dedication: To Carl Schütz and his [approx. translation:] singing friends
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Dikter af Z. Topelius komponerade för Mansröster [Poems by Z. Topelius set to music for male voices], Abraham Lundquist, Abr. L. 1282
• Nya ”Amatör-Kvartetten” för 4 Mansröster, Häft. II (Nya ”Amatör-Kvartetten” for 4 male voices, Vol. II), Abr. Lundquists Musikförlag, (No ed. no.) [1930]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (No ed. no.) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Fifth edition, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Literature

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk [1926]

Description of work

Andante B minor 6/8


Libretto/text

Och fast du svikit din flickas tro,
Så skall hon alldrig [aldrig] dig glömma