August Söderman (1832−1876)

"O låt mig lefva [sic] en liten tid"

Print
  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (publicerad 1872 enligt Jeanson, sid 289)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Zacharias Topelius
  • Dedication: "Till Carl Schütz och hans Sångarevänner" (enligt Abr. Lundquists utgåva)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Dikter af Z. Topelius komponerade för Mansröster, Abraham Lundquist, Abr. L. 1282

Literature

Se vidare Gunnar Jeanson: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926

Description of work

Moderato - Lento Ass-dur 3/4 - 2/4 - 3/4


Libretto/text

O låt mig lefva en liten tid
Och dö lik blomman i dalens frid!