August Söderman (1832−1876)

"Klang, min vackra bjellra" [sic]

Print
  • Year of composition: 26 June, 1872 (according to Jeanson, p. 289)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Zacharias Topelius (1818-1898)
  • Dedication: To Carl Schütz and his [approx. translation:] singing friends
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Solo voice: tenor
Choir: T.T.B.B

Examples of printed editions

• Dikter af Z. Topelius komponerade för Mansröster [Poems by Z. Topelius set to music for male voices], Abraham Lundquist, Abr. L. 1282
• Nya ”Amatör-Kvartetten” för 4 Mansröster, Häft. II (Nya ”Amatör-Kvartetten” for 4 male voices, Vol. II), Abr. Lundquists Musikförlag, (No ed. no.) [1930]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (No ed. no.) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Fifth edition, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Literature

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk (1926)

Description of work

Allegro - Recitativ (no tempo marking) - Allegro B-flat major 3/4 - 4/4 (C) - 2/4 [sic; 3/4]


Libretto/text

1sta V. Klang, min vackra bjellra [bjällra], i den sena qväll! [sic; kväll]
Spring min raska fåle, öfver mo och fjäll!

2dra V. Hej galopp! det går på Insjöns silfvertak;
Hejda loppet ej för hvarje [sic] liten vak!

3dje V. Klang min vackra bjellra, gladt [sic] i qvällens ro!
Spring, min raska fåle, öfver fjäll och mo!

Recitativ: Syns ett ljus ej glimma
i den mörka däld? (tenor)
Kör: Klang, min vackra bjellra,
gladt i qvällens ro!