August Söderman (1832−1876)

"Klang, min vackra bjellra" [sic]

Print
  • Year of composition: 26 juni 1872 (enligt Jeanson, sid 289)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Zacharias Topelius
  • Dedication: "Till Carl Schütz och hans Sångarevänner" (enligt Abr. Lundquists utgåva)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Soloröst: tenor
Kör: T.T.B.B

Examples of printed editions

• Dikter af Z. Topelius komponerade för Mansröster, Abraham Lundquist, Abr. L. 1282
• Nya ”Amatör-Kvartetten” för 4 Mansröster, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, (Ed. nr. saknas) [1930]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Literature

Se vidare Gunnar Jeanson: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926

Description of work

Allegro - Recitativ (utan tempobeteckning) - Allegro B-dur 3/4 - 4/4 (C) - 2/4 [sic; 3/4]


Libretto/text

1sta V. Klang, min vackra bjellra [bjällra], i den sena qväll! [sic; kväll]
Spring min raska fåle, öfver mo och fjäll!

2dra V. Hej galopp! det går på Insjöns silfvertak;
Hejda loppet ej för hvarje [sic] liten vak!

3dje V. Klang min vackra bjellra, gladt [sic] i qvällens ro!
Spring, min raska fåle, öfver fjäll och mo!

Recitativ: Syns ett ljus ej glimma
i den mörka däld? (tenor)
Kör: Klang, min vackra bjellra,
gladt i qvällens ro!