• Year of composition: Manuskriptet daterat Stockholm den 5 oktober 1875 (enligt Jeanson, Gunnar: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926) [avser versionen för damkör a cappella]
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Oskar Wijkander
  • Dedication: Svenska damqvartetten (enligt Jeanson, Gunnar: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926) [avser versionen för damkör a cappella]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. Andra samlingen, 100 fyrstämmiga sånger, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1946]

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Versionen för damkör a cappella: partitur och stämmor i avskrift (ofullständigt)
    Enligt Jaenson förvaras det daterade manuskriptet i Nordiska museets bibliotek

Literature

Jeanson, Gunnar: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926

Description of work

Andante sostenuto C-dur 6/4


Work comment

Stycket är det sista verk som Söderman daterat (enligt Jeanson, Gunnar: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926)

Sången finns även i sättning för damkör a cappella (S.S.A.A.) Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Det bor i Förlossarens himmelska hus
En ängel, vars spanande öga är milt