August Söderman (1832−1876)

Visa ur 'Bröllopet på Ulfåsa' ("Och ungmön hon gick sig i fagraste lund")

Print
  • Year of composition: 1865
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Frans Hedberg
  • Dedication: (Frans Hedbergs dedikation avseende skådespelet: "Fru Elise Hwasser, Sigrid den fagras snillrika och älskliga framställarinna, tillegnas detta arbete, till hvars framgång hon så rikligt bidragit,
    Vördnadsfullt och tacksamt af Författaren.")
  • Arrangement/revision: (David Wikander)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. Tredje samlingen, 100 fyrstämmiga sånger, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 5306 (tryckt 1929, 1946)

Description of work

Andante c-moll 4/4 (C)


Work comment

Se vidare separat registrering av skådespelmusiken till "Bröllopet på Ulfåsa"..


Libretto/text

1. Och ungmön hon gick sig i fagraste lund

2. Nu reser jag bort, allra kärestan min

3. Och ungersven föll uti hedningaland

4. Krist' give dem båda en lättare ro