August Söderman (1832−1876)

Älvdansen [Elfdansen] from Trestämmiga Sånger för Mansröster [Three-part songs for male voices] arranged by Hugo Alfvén for four-part men’s choir

  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Male choir a cappella
  • Arrangement/revision: Hugo Alfvén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Abr. Hirsch, Ed. no. 2775
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Third part, Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2785

Description of work

Misterioso E major - A-flat minor - E major 6/4


Work comment

The collection includes:
Gossen i skogen
Flickan i skogen
I månans skimmer
Älvdansen

The songs also exists in other settings. See separate posts for those versions.


Libretto/text

Nattens älvor gå till dans,
Uti aftonrodnans glans