August Söderman (1832−1876)

Gossen i skogen ur Trestämmiga Sånger för Mansröster arrangerade för fyrstämmig manskör av Hugo Alfvén

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: A. A. Grafström
  • Arrangement/revision: Hugo Alfvén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Abr. Hirsch, Ed. nr. 2775
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Tredje Delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2785

Description of work

Allegretto moderato Ess-dur 6/8


Work comment

I samlingen ingår:

Gossen i skogen

Flickan i skogen

I månans skimmer

Älvdansen

Sångerna förekommer även i andra sättningar. Se vidare separata registreringar av de versionerna.


Libretto/text

Vart går du barn i skogen
vid sena kvällens stund?