August Söderman (1832−1876)

Flickan i skogen ur Trestämmiga Sånger för Mansröster arrangerade för fyrstämmig manskör av Hugo Alfvén

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Emil von Qvanten
  • Arrangement/revision: Hugo Alfvén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

• Abr. Hirsch, Ed. nr. 2775
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Tredje Delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2785

Description of work

Allegretto pastorale - Più lento D-dur 9/8


Work comment

I samlingen ingår:

Gossen i skogen

Flickan i skogen

I månans skimmer

Älvdansen

Sångerna förekommer även i andra sättningar. Se vidare separata registreringar av de versionerna.


Libretto/text

Ensam i dunkla skogarnas famn
Går jag enslig stig [sic]