August Söderman (1832−1876)

I månans skimmer from Trestämmiga Sånger för Mansröster [Three-part songs for male voices] arranged by Hugo Alfvén for four-part men’s choir

  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Emil von Qvanten
  • Arrangement/revision: Hugo Alfvén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Abr. Hirsch, Ed. no. 2775
•Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Third part, Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2785
• Manskörprisma 1, AB Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 7029

Description of work

Hirsch Ed. no. 2775: Allegretto G-flat major 3/4
Sångarförbundet: A-flat major


Work comment

Abr. Hirsch, Ed. no. 2775 includes:

Gossen i skogen

Flickan i skogen

I månans skimmer

Älvdansen

The songs also exists in other settings. See separate posts for those versions.


Libretto/text

Över nejdens skönhet glimmar
mild, högtidlig kvällens stund