August Söderman (1832−1876)

I månans skimmer ur Trestämmiga Sånger för Mansröster arrangerade för fyrstämmig manskör av Hugo Alfvén

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Emil von Qvanten
  • Arrangement/revision: Hugo Alfvén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Abr. Hirsch, Ed. nr. 2775
•Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Tredje Delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2785
• Manskörprisma 1, AB Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 7029

Description of work

Hirsch Ed. nr. 2775: Allegretto Gess-dur 3/4
Sångarförbundet: Ass-dur


Work comment

I Abr. Hirsch, Ed. nr. 2775 ingår:

Gossen i skogen

Flickan i skogen

I månans skimmer

Älvdansen

Sångerna förekommer även i andra sättningar. Se vidare separata registreringar av de versionerna.


Libretto/text

Över nejdens skönhet glimmar
mild, högtidlig kvällens stund