August Söderman (1832−1876)

Natten [The night] ("Månen blickar fram ur skyn")

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: King Charles XV of Sweden (1826-1872)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Solo voice: bass
Choir: T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Nya ”Amatör-Kvartetten” för 4 Mansröster, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, Ed. nr. saknas, (1930) [[The new ”Amateurs’ quartet” for 4 male voices, book. II, Abr. Lundquists Musikförlag, Ed. no. missing (1930)]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (No ed. no.) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Fifth edition, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Literature

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk (1926)

Description of work

Allegretto C major 6/8


Libretto/text

Månen blickar fram ur skyn,
Speglar sig i vattnets bryn