August Söderman (1832−1876)

Lofsång [Lovsång] ("Lofver och priser Herran") [Lovsång ("Loven och prisen Herran")] (Dav. Ps. 117)

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (enligt vissa källor trycktes psalmen postumt 1886)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Davids Psalm 117 ur Psaltaren, Gamla Testamentet
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.B.B.

Examples of printed editions

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

Description of work

Allegretto Ess-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Lofver [sic] och priser Herran, allt folk;
ty Hans nåd är väldig öfver oss