• Year of composition: 1862
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Knut Nyblom [sic] (Joh. Jolin?)
  • First performed: "Komponerad och utförd vid Svea-ordens högtidsdag, Stockholm den 14 december 1862 till ord av Joh. Jolin" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Andra delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2734

Literature

Se vidare Gunnar Jeanson: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926

Description of work

Kraftigt f-moll (- F-dur) 4/4 (C)


Libretto/text

Hör, det brusar, hör, det larmar