• Year of composition: 1862
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Joh. Jolin [avser troligen Johan Jolin (1818-1884)]; Hirsch's edition also mentions Knut Nyblom
  • First performed: Composed and performed at the celebrations of the Svea Orden [a Swedish fraternal order, founded in 1793] on 14 December, 1862, to the lyrics of Joh. Jolin (according to the printed music)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. [Sångarförbundet. A collection of four-part songs for male voices.] Second part, Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2734

Literature

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk (1926)

Description of work

Vigorously F minor (- F major) 4/4 (C)


Libretto/text

Hör, det brusar, hör, det larmar