August Söderman (1832−1876)

Ett bondbröllop (Bröllops-marsch, I kyrkan, Önskevisa, I bröllopsgården)

1. Bröllops-marsch
2. I kyrkan
3. Önskevisa
4. I bröllopsgården

  • Year of composition: 1868
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: "Ur en dikt av Rich. Gustafsson." "Texten i sammandrag av Söderman" (enligt nottrycket)
  • Dedication: "Till Uppsala Studentkårs Allm. Sångförening" (enligt nottrycket)
  • First performed: "Tonsättningen utförd första gången i Uppsala, 17.febr. 1869" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 5-10 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.B.B.B. (se vidare separat registrering av respektive del)

Examples of printed editions

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Tredje Delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2785

Description of work

Se separat registrering av respektive del


Work comment

Verket finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Se separat registrering av respektive del


Media files

Edition Swedish Musical Heritage