August Söderman (1832−1876)

I kyrkan ur Ett bondbröllop

  • Year of composition: 1868
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: "Ur en dikt av Rich. Gustafsson." "Texten i sammandrag av Söderman" (enligt nottrycket)
  • Dedication: "Till Uppsala Studentkårs Allm. Sångförening" (enligt nottrycket)
  • First performed: "Tonsättningen utförd första gången i Uppsala, 17.febr. 1869" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Tredje Delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2785

Description of work

(tempobeteckning saknas) B-dur - Ess-dur - B-dur 2/4 - 4/4 (C) - 2/4


Work comment

"Ett bondbröllop" finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.

"Ett bondbröllop" i samlingen Sångarförbundet, Tredje Delen omfattar delarna Bröllops-marsch,  I kyrkan, Önskevisa, I bröllopsgården.


Libretto/text

Kyrkan är med blommor sirad,
rosenkransar uti rad;
kring var pelare är virad 
en girland [sic] av gröna blad


Media files

Edition Swedish Musical Heritage