August Söderman (1832−1876)

Die verlassene Mühle / Qvarnruinen (Kvarnruinen)

  • Year of composition: Leipzig 10 mars 1857 (enligt Monumenta Musicae Svecicae: 11)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: A. F. A. Schnetzler (okänd översättare)
  • Dedication: "Till Hofkapellmästaren Ludvig Norman såsom en gärd af högaktning och vänskap" (enligt Hirschs utgåva)
  • Duration: Approx. 5-10 min

Solo voices/choir

Baryton

Examples of printed editions

Abraham Hirsch (Musikaliska Konstföreningens förlag), Ed. nr. saknas; partituret är sammanbundet med partituret till Södermans tonsättning av "Tannhäuser"
Monumenta Musicae Svecicae: 11, Edition Reimers AB, ER 40110 (klaverutdrag)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv

Description of work

Lento (Langsam) a-moll 6/4


Libretto/text

Das Wasser rauscht zum Wald hinein / I väster bleknar dagens sken