Maria Fredrica von Stedingk (1799-1868)

Maria Fredrica von Stedingk, född i Sankt Petersburg 31 oktober 1799, död i Stockholm 15 juni 1868. Hovfröken (hos drottning Desideria) och tonsättare.

Hon var dotter till fältmarskalken med mera greve Curt von Stedingk och Ulrika Fredrika Ekström. Till Stedingks kompositioner hör Nocturne för melodiinstrument (upptecknad av Mathilda Berwald). Mathilda d'Orozco tillägnade henne Sex Sånger för Piano (1842).

Summary list of works

bl a Nocturne för melodiinstrument (upptecknad av Mathilda Berwald)


Works by Maria Fredrica von Stedingk

There are no works by the composer registered