Carl Stenborg (1752−1813)

Gustaf Ericsson [sic] uti Dalarna

Print
  • Year of composition: 1784
  • Work category: Operetta / Comic opera
  • Text author: Carl Envallsson
  • First performed: "Drame Uti Tre Acter, Upförd [sic] Första gången I Hans Maj:t Konungens och Deras Kongl. Högheters, Hertigarnes, Höga Närvaro, Vid Invigningen Af Svenska Comedie-Huset I Stockholm den 29 October [sic] 1784" (enligt den tryckta notutgåvan).
    Invigningen avser den s k Stenborgs Teater (även kallad Nya Svenska Teatern / Nya Swenska Theatern samt Munkbroteatern enligt Svenskt Biografiskt Lexikon).
  • Duration: Approx. 90-120 min
  • Detailed duration: Speltid osäker

Instrumentation

2.2.0.0 / 2.0.0.0 / cont / str

Solo voices/choir

Gustaf Ericsson (tenor)
Anders Pehrsson (Persson) på Rankhyttan (baryton)
Ola, Anders Pehrssons dräng (baryton)
Hans, Anders Pehrssons dräng (bas-/baryton)
Kerstin, piga (sopran)
Annika, piga (alt)
Arendt (Arndt) Pehrsson (Person) Örneflycht, värd på Örnäs (tenor)
Magnus (libretto: Mans [Måns]) Nilsson Svinehufvud (tenor)
Brun Bengtsson, dansk fogde (tenor)
Lars Olofsson Björnram (tenor)

Kör: Magnus Nilssons och Brun Bengtssons folk, Folk

1 sopran (Kerstin), 1 alt (Annika), 5 tenorer (Gustaf, Arendt, Magnus, Brun, Lars), 2 barytoner (Anders, Ola), 1 bas-/baryton (Hans)

Körer: B.B.B.B., S.A.T.B.

Examples of printed editions

Archive of Swedish Vocal Music, Vol. I, Edition Gran Tonante HB, 2009

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Uvertyr: Allegro maestoso Ess-dur 4/4 (C)

Akt I
1. Quintetto (Gustaf, Kerstin, Annika, Ola, Hans)
2. Dalvisa (Kör, alternativt Ola)
3. Duo [sic] (Gustaf, Anders)
4. Duo (Kerstin, Anders)

Akt II
5. Duo (Magnus, Arndt)
6. Rondo (Magnus)
7. Aria con Violino obligato (Gustaf)
8. Finale (Magnus, Brun, Arndt, Manskör)

Akt III
9a. Accompagnamento (Lars)
9b. Aria (Lars)
10. Ariette (Lars)
11. Kör (Kör, Gustaf)
12. Finale (Kör)


Libretto/text

Akt I

1. Quintetto: Med flit och dygder (Gustaf, Kerstin, Annika, Ola, Hans)

2. Dalvisa: Vi daldrängar unga (Kör, alternativt Ola)

3. Duo [sic]: Förtvivlade beslut (Gustaf, Anders)

4. Duo: Ack ni är en barbar (Kerstin, Anders)

 

Akt II

5. Duo: En gång än min hjärtans vän (Magnus, Arndt)

6. Rondo: Låt ej lasten dig förföra (Magnus)

7. Aria con Violino obligato: Jag med ett stolt förakt (Gustaf)

8. Finale: Kom ej förnär! / Gå på! / Vad nu! / Du vill ej gå? (Magnus, Brun, Arndt, Manskör)

 

Akt III

9a. Accompagnamento: Jag vaknar, men... i vilken nöd! (Lars)
9b. Aria: Ädla släkte i Svitjods bygd! (Lars)

10. Ariette: Lycklig den som strida får (Lars)

11. Kör: Leve den hjälten oss frälsa skall! (Kör, Gustaf)

12. Finale: Leve den hjälten oss frälsa skall! (Kör)