Carl Stenborg (1752−1813)

Vid Parentation Över Hans Excellence Herr Riks Rådet Grefve Ekeblad

Print
  • Year of composition: 1773?
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Textförfattare okänd
  • Duration: 2 min

Solo voices/choir

Solostämma i g-klav

Description of work

Lamento con espressione c-moll alla breve


Libretto/text

Att äga största kungars nåd och purpurns ära vara, att fosterlandets väl med rådigt nit försvara