Carl Stenborg (1752−1813)

Vid Parentation öfver Commissions Secreteraren Baron Tilas

Print
  • Year of composition: Tillkomstår okänt
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Textförfattare okänd
  • Duration: 2 min

Solo voices/choir

Sångstämma i g-klav

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Utan tempobeteckning f-moll alla breve


Libretto/text

Du dör, Apollo själv din död begråter