Carl Stenborg (1752−1813)

[Vem kan skåda Jesu smärta]

Print
  • Year of composition: Tillkomstår okänt
  • Work category: Mixed choir with solo voice(s) and orchestra
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Sopran och tenor solo
Blandad kör, S.S.A.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Adagio f-moll 2/4


Work comment

I autografen är inte violastämman utskriven i långa partier, och det har också gjorts en del ändringar och strykningar i övriga stämmor.


Libretto/text

Vem kan skåda Jesu smärta och ej känna i sitt hjärta vad han för oss utstått har