Per Ulrik Stenhammar (1829-1875)

Angelika

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: B.E. Malmström (From Angelika)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,', pp. 162-163. Ljus' förlag, Stockholm, 1900.

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Angelika: Larghetto E-flat major 2/4


Libretto/text

Angelika

Fläta, min darrande hand, din krans,
din krans af evighetsblommor,
skynda hon flydde, hon flydde ju dig,
saknadens sista det är!

Dock på minnenas krans ännu,
ännu jag binder och binder
ljufliga flicka, o säg, o säg!
blifver den färdig en gång, en gång?


Media files

Edition Swedish Musical Heritage