• Work category: Mixed choir with solo voice(s) and orchestra
 • Text author: Viktor Rydberg
 • Duration: Approx. 15-20 min

Instrumentation

2.2.2.2. / 4.2.3 / timp, hp / str

Solo voices/choir

Soloists: soprano, mezzo-soprano, tenor
Mixed choir

Examples of printed editions

Levande musikarv, Stockholm 2013. Critical edition by Mats Persson.

 • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Literature

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Description of work


Work comment

During the first years of the 1890s, Wilhelm Stenhammar broadened the structural scope of his compositions, and Snöfrid constitutes an important stage in this development. As a teenager, he had primarily focused on songs and piano music, though he also composed a few choral songs. In 1891, when the 20-year-old Stenhammar did his military service, he added the two ballads Florez och Blanzeflor for baritone and orchestra (text by Oscar Levertin) and Snöfrid (text by Viktor Rydberg) for soloists, chorus and orchestra, for which Wagner was an important influence. The next step, logically, was composing the opera Gildet på Solhaug, which he began in 1892 and completed the following year.

Bo Wallner, in his major biography of Stenhammar, has proposed
that these works exhibit a musical counterpart to the literary style of the ’Generation of the 1890s’ (nittiotalisterna) − in which Verner von Heidenstam, Selma Lagerlöf, Oscar Levertin and Erik Axel Karlfeldt are seen as leading figures. In Stenhammar’s case this became a starting point for exploring fairy tale and myth, again inspired by Wagner, but also with connections to folk traditions, both in terms of song and dance music.

Rydberg’s ballad tells of how the young Gunnar meets Snöfrid, the siren of the woods, and together they go to sea for adventure. Here Gunnar is tempted by ideas of wealth, a violent heroic life, and sensual pleasure. But Snöfrid comes with inspiring words about noble poverty, the fight for good, and the affirmation that challenges are preferable. Only then can Gunnar, once again, see his siren.

The work is written in three parts: the first meeting between Gunnar and Snöfrid, followed by the three temptations, and finally Snöfrid’s challenging words to Gunnar. The sections where there is dialogue or answering phrases, Stenhammar composes for solo voices, whereas the reiterating or reflective sections are performed by the chorus, whilst the orchestra focuses on establishing the mood.

Snöfrid was premiered by the Music Society in Stockholm on 11 February 1896 and was a box office success, though critics in the Stockholm press were not entirely positive. The following year the work was performed in Copenhagen, with an equally strong response from both audiences and critics. Additional settings of Rydberg’s text were subsequently made by Elfrida Andrée (1879) and Jean Sibelius (1900).

© Erik Wallrup, Levande Musikarv
Transl. Robin McGinley


Libretto/text

Choir
I kvällens mörker och stormens larm
han hörde en röst vid sin fönsterkarm:

Snöfrid
'Gunnar,
nu går det böljor över sjö!
Kom, jag vill se om din håg är varm,
om mod kan bo i en gossebarm:
Kom, gunga på våg en huldremö!
Och rädes du icke för svek och harm,
Gunnar,
då styra vi ut till din lyckas ö.'

Choir
Det var Snöfrid.
Djupt i skogen stundom såg han henne,
älskligare huldra aldrig fanns:
skön hon var med blåa ögons glans,
gyllne lockar om det vita änne.

Han ilade ut, hon tog hans hand,
så gingo de ned till sjöastrand ...

Gunnar
'Snöfrid,
hur fager du är i din silverskrud !'

Choir
Och månen rann upp vid skogens rand
och lyste ur moln med rödgul brand
å seglet, som spändes på ungmöns bud,
och snäckan hon sköt i skum från land.

Gunnar
'Snöfrid,
vi gunga på våg, mina drömmars brud!"'

Choir
Vid hans sida
sitter hon och lyss till vindens saga,
skådar drömmande till månens klot;
runt omkring dem dånar vågors hot,
runt omkring dem stormens röster klaga.

Nu vräker en bränning mot stäv och stam,
där skjuter en berghög udde fram.

Male choir
'Gunnar,
vi syna guld i månljus natt,'
så locka små troll i dvärgaham,
de locka de vinka från bergets kam:
'Gunnar, kom gosse, tag din lycka fatt!
Vi skola dig fria från armods skam!
Gunnar,
giv oss din själ, så får du vår skatt!'

Choir
Det viner i luft, det skummar på fjärd,
där brusar nu fram en rasande färd.
'Gunnar,
där kommer Utgårds vilda jakt!'
De komma med lurar och fanor och svärd
och ryta sin dövande hyllningsgärd
åt våldet, som Midgård i kedjor lagt.
'Giv oss din själ, och i minnets värld,
Gunnar,
ditt namn skall stråla med ärans prakt!'

Nu syntes en vik, där månen ljöt
sitt skimmer och böljan domnad flöt.

Soprano
'Gunnar,'

Choir
Så lockar en röst.

Soprano
'vänd hit din stäv!
Dig väntar en hydda i lundens sköt,
en trohet, som aldrig sitt löfte bröt,
här drömme du ljuvt vid strandens säv!
Den vänaste arm, som ett famntag knöt,
Gunnar,
skall väva med kärlek din levnads väv!'

Choir
Men Snöfrid reste sig
hög i stäven:

Snöfrid
'Bättre är kämpens
ädla armod
än drakens dolska
ro på guldet,
bättre är hånad
död för det goda
än namnfrejd vunnen
i självisk ävlan,
bättre än fridens
är farans famntag.
Väljer du mig,
då väljer du stormen.
Ty de hårda
hjältelivets
runor lyda:
svärd mot snöda
jättar draga,
modigt blöda
för de svaga,
glad försaka,
aldrig klaga,
strida hopplös strid
och namnlös dö.

Det är livets sanna hjältesaga.
Leta icke efter lyckans ö!'

Choir
Och i töcken
svann hans huldremö.
Ensam drev han kring i böljors öken.

*  *
*

Choir
Gunnar! Gosse!
Många vägar öppna sig till griften;
om bland dem du väljer kämpens stig,
genom oro, genom kval, genom hårda skiften,
genom tvivlets töcken för han dig.
Trött och ensam
kämpe i sitt blod den man, som lyfte
sköld till värn för denna världens små,
och ju himlen närmare hans syfte,
desto tyngre fjät han måste gå.

Dock, du gosse,
är du dina bästa drömmar trogen,
återser dig huldran någon gång,
leker med dig, som I lekt i skogen,
sjunger för dig tröstlig runosång,
öppnar för dig
dina barndomsminnens blomstergårdar,
när från strid du längtar dit igen,
där på Idavallen nornan vårdar
morgonlivets gyllne tavlor än.


Media files

Edition Swedish Musical Heritage

 • Scores
  • Snöfrid - Score (pdf - 1.6 MB  |  Downloaded 3210 times)
   Edition: Levande Musikarv
  Sheet music
  • Snöfrid - Parts (zip - 2.6 MB  |  Downloaded 2403 times)
   Edition: Levande Musikarv

References

 • Piano reduction
  • Snöfrid (43 pages, pdf - 5.5 MB  |  Downloaded 2322 times)
   Edition: Det nordiske forlag, Köpenhamn
  Autograph