Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Sånger och visor [Songs and Ditties]. No. 2. Ballad

Print
  • Year of composition: 1892
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Karl Alfred Melin
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Gehrman & Co., G. & Co. 430

  • Location autograph: Göteborgs universitetsbibliotek

Literature

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, vols. 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Description of work

Vivace (non molto presto) F major 6/8


Libretto/text

Stolts Adelin, hon var den vänast mö, som sömmat i guld och siden