Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Fågeln på frusen gren

Print
  • Year of composition: 1883 or 1884
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: L. S. (Lina Sandell)
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: W. Stenhammar's archive

Literature

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, vols. 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Description of work

(Tempo mark missing) G minor 4/4 (C)


Libretto/text

1. Alla träd i skogen nu så kala stå.

2. Alla blommor sofva, röda, gula, blå.

3. Rika åkertegen står så tom, så tom.

4. Och ett korn jag finner efter hans behag

5. Skulle du, o menska [sic], rädas mer än jag