• Year of composition: 1883 or 1884
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: O. v. F. (Otto von Feilitzen)
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: W. Stenhammar's archive

Literature

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, vols. 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Description of work

(Tempo mark missing) C major 3/4


Libretto/text

1. Sjung, du lilla lärka, höj din sång!

2. Blir dig kallt i nordens höga land

3. Kanske, när du sväfvar i det blå

4. Tag mig med uppå din himmelsfärd