• Year of composition: Ca 1878
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Thomas Rawson Taylor (trans. Lina Sandell)
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: W. Stenhammar's archive

Literature

'Hemlandssånger', 1891
Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, vols. 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Description of work

(Tempo mark missing) F major 3/4


Libretto/text

1. Jag är en pilgrim här, går till mitt hem

2. Kort är min pilgrims färd, Snart bär det hem!

3. Der hos min Frälsare, Der är mitt hem!