Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Songs and Moods

opus 26

Print

1. Vandraren (lyrics Vilhelm Ekelund)
2. Nattyxne (lyrics Erik Axel Karlfeldt)
3. Stjärnan (lyrics Bo Bergman)
4. Jungfru Blond och jungfru Brunett (lyrics Bo Bergman)
5. Det far ett skepp (lyrics Bo Bergman)
6. När genom rummet fönsterkorsets skugga ligger (lyrics Verner von Heidenstam),
7. Hvarför till ro så brådt? (lyrics Verner von Heidenstam)
8. Lycklandsresan (lyrics Gustaf Fröding)
9. En strandvisa (lyrics Gustaf Fröding)
10. Prins Aladin af Lampan (lyrics Gustaf Fröding)

  • Year of composition: 1906-1909
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Vilhelm Ekelund, Erik Axel Karlfeldt, Bo Bergman, Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding
  • Duration: Approx. 25-30 min

Examples of printed editions

• Wilhelm Hansen, Köpenhamn 1911
• Nordiska Musikförlaget, Stockholm 1970

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Wilhelm Stenhammar's archive (nos 1-6, 8-10)

Literature

Bo Wallner: Wilhelm Stenhammar och hans tid, particularly part 2, pp. 249-303

Description of work

1. Vandraren (text Vilhelm Ekelund), 'Lätt hänsorlande' F major 3/4
2. Nattyxne (text Erik Axel Karlfeldt), 'Sakta glidande A minor 4/4
3. Stjärnan (text Bo Bergman), Presto agitato F-sharp minor 6/8
4. Jungfru Blond och jungfru Brunett (text Bo Bergman), Vivace G minor 2/4
5. Det far ett skepp (text Bo Bergman), Allegretto vivace E-flat major 2/4
6. När genom rummet fönsterkorsets skugga ligger (text Verner von Heidenstam), 'Långsamt' D minor 4/4
7. Hvarför till ro så brådt? (text Verner von Heidenstam) Allegretto un poco mosso F-sharp major 2/4
8. Lycklandsresan (text Gustaf Fröding) Allegro giocoso D minor 2/4
9. En strandvisa (text Gustaf Fröding) Andante un poco mosso (ma tranquillo) B-flat minor 2/2
10. Prins Aladin af Lampan (text Gustaf Fröding) Tempo animato, sempre un poco rubato D minor 4/4

Links

Listen to songs on Spotify (login is required)