• Year of composition: Probably 1901
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Daniel Fallström
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Manskörprisma 1, AB Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 7029
• Separate issue: (Sångarförbundet, no. 7) H. 2734, C. G. 3655
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Second part, Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2734

Literature

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, vols. 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Description of work

Tempo moderato E-flat major alla breve


Work comment

The work is included in the cantata composed for the opening ceremony of the Gävle exhibition of 1901 (according to Gehrman's separate issue).

The song also exists in a setting for mixed choir a cappella. See separate post for that version.


Libretto/text

Vaktat av de vita fjällar
och de mörka furor krans
vilar nu i vårens kvällar
Norrland i sin fägrings glans 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage

  • Vocal scores