Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

"Bevara mig Herre" ur Barndomskompositioner 1878-1881 [duett för sopran och alt] [Keep me safe, Lord from Childhood compositions 1878-1881; duet for soprano and alto]

Print
  • Year of composition: January 1879 (according to the autograph)
  • Work category: Voices and piano
  • Text author: Lina Sandell
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

soprano, alto

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Wilhelm Stenhammar's archive

Literature

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Description of work

(no tempo marking) E-flat major 4/4 (C)

[versions I and II differ as far as the distribution of bars is concerned]


Work comment

The collection at the Musik- och teaterbiblioteket includes:
Julafton ("Hell dig Julafton") [chorus]
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [no. 1] [duet]
Vallflickans visa ("Tidigt med solen") [also exists separately as Opus 1]
[Movement, piano, in F minor]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [no. 1]
Julafton i kojan ("Djupt i skogen") [chorus]
Sonate I [for piano]
Fantasie [for piano]
Sonate II [for piano]
Hemåt ("Jag är en pilgrim här")
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [no. 2] [duet]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [no. 2]

See individual posts for each piece

(The material also includes some untitled bars in E-flat minor)


Libretto/text

Jag har en krona att förlora,
O Jesus påmin [sic] mig derom [sic]