Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Vallflickans visa ("Tidigt med solen") ur Barndomskompositioner 1878-1881 [solosång] [Song of the herdgirl from Childhood compositions 1878-1881]

opus 1

Print
  • Year of composition: April 1879 (according to the autograph)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: No lyricist indicated, but the poem is included in the "Läsebok för folkskolan" (1868)
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Wilhelm Stenhammar's archive

Literature

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Description of work

(no tempo marking) F minor 3/4


Work comment

The collection at the Musik- och teaterbiblioteket includes:
Julafton ("Hell dig Julafton") [chorus]
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [no. 1] [duet]
Vallflickans visa ("Tidigt med solen") [also exists separately as Opus 1]
[Movement, piano, in F minor]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [no. 1]
Julafton i kojan ("Djupt i skogen") [chorus]
Sonate I [for piano]
Fantasie [for piano]
Sonate II [for piano]
Hemåt ("Jag är en pilgrim här")
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [no. 2] [duet]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [no. 2]

See individual posts for each piece

(The material also includes some untitled bars in E-flat minor)


Libretto/text

v. 1. Tidigt med solen
följer jag min hjord ifrån by

v. 2. Troget för ulfven
vaktar jag min betande hjord

v. 3. Sjelf [sic] är jag liksom det
värnlösa lammet i skog

v. 4. Medan jag sjunger och talar
med Gud för mig sjelf