Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Hvad Jesus är ("O Jesu kär") ur Barndomskompositioner 1878-1881 [solosång] [What Jesus is from Childhood compositions 1878-1881]

Print
  • Year of composition: January 1879 (according to the autograph)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Lina Sandell
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Wilhelm Stenhammar's archive

Literature

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Description of work

(no tempo marking) C minor 4/4 (C)

[the two versions differ as far as the distribution of bars is concerned; on the same page as version no. II there is possibly also a sketch for a third version]


Work comment

The collection inlcudes:
Julafton ("Hell dig Julafton")
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [no. 1] [duet]
Vallflickans visa ("Tidigt med solen") [also exists separately as Opus 1]
[Movement, piano, in F minor]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [no. 1]
Julafton i kojan ("Djupt i skogen") [chorus]
Sonate I [for piano]
Fantasie [for piano]
Sonate II [for piano]
Hemåt ("Jag är en pilgrim här")
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [no. 2] [duet]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [no. 2]

See individual posts for each piece

(The material also includes some untitled bars in E-flat minor)


Libretto/text

[1.] O Jesu kär,
Mitt lif Du är,
Min salighet
i evighet 

[2.] Du är min frid
I kamp och strid;
Du är mitt stöd
I brist och nöd

[3.? numreringen osäker fr o m den här versen]
Mitt säkra hus
I stormens brus;
Min fasta borg
I all min sorg

[4.?] Din ljufva röst
Är all min tröst,
Ditt helga ord
Mitt rika bord

[5.?] Ditt kära namn
Min trygga hamn.
Ditt dyra blod
Min helsoflod [sic]

[6.?] Pris vare Dig
Evinnerlig,
För all din nåd
I råd och dåd

[7.?] För all din makt,
Din vård och vakt,
Som följer mig
På all min stig

[8.?] O, låt dock mig
Få prisa Dig
Med högre ton
Inför din thron [sic]