Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Julafton i kojan ("Djupt i skogen i en koja") ur Barndomskompositioner 1878-1881 [körsång] [Christmas Eve in the hut from Childhood compositions 1878-1881]

Print
  • Year of composition: December 1879 (according to the autograph)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Wilhelm Stenhammar's archive

Literature

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Description of work

(no tempo marking) F minor 4/4 (C)


Work comment

The collection inlcudes:
Julafton ("Hell dig Julafton")
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [no. 1] [duet]
Vallflickans visa ("Tidigt med solen") [also exists separately as Opus 1]
[Movement, piano, in F minor]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [no. 1]
Julafton i kojan ("Djupt i skogen") [chorus]
Sonate I [for piano]
Fantasie [for piano]
Sonate II [for piano]
Hemåt ("Jag är en pilgrim här")
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [no. 2] [duet]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [no. 2]

See individual posts for each piece

(The material also includes some untitled bars in E-flat minor)


Libretto/text

[1.] Djupt i skogen i en koja
Tryckt af fattigdomens boja 

[2.] Julen nalkas - nästan alla
Hem af fröjdesånger skalla

[3.? numreringen osäker fr o m den här versen]
Herren är ock alltid nära
Dem, som Honom barnsligt ära 

[4.?] "Ack, jag är så hungrig, mamma,"
Hörs det yngsta barnet stamma 

[5.?] "Herren skall försörja eder",
Hviskar modren [sic], och hon beder

[6.?] O, Du ser hvad vi behöfva,
Värdes ej med hjelpen töfva [sic; dröja/vänta] 

[7.?] Så hon beder, och hvad händer?
Ljus och julbröd snart han sänder 

[8.?] Grannfruns hjerta här han rörde
Hon hans hulda maning hörde

[9.?] Barn och moder sig förena
Snart i bön vid detta ena