Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Hemåt ("Jag är en pilgrim här") ur Barndomskompositioner 1878-1881 [solosång] [Homeward from Childhood compositions 1878-1881]

Print
  • Year of composition: Possibly the Christmas of 1878 (on the sheet music there is an inscripton 'Cecilia Stenhammar. Christmas 1878')
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Thomas Rawson Taylor (translation into Swedish by Lina Sandell)
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Wilhelm Stenhammar's archive

Literature

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Description of work

(no tempo marking) F major 3/4


Work comment

The collection inlcudes:
Julafton ("Hell dig Julafton")
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [no. 1] [duet]
Vallflickans visa ("Tidigt med solen") [also exists separately as Opus 1]
[Movement, piano, in F minor]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [no. 1]
Julafton i kojan ("Djupt i skogen") [chorus]
Sonate I [for piano]
Fantasie [for piano]
Sonate II [for piano]
Hemåt ("Jag är en pilgrim här")
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [no. 2] [duet]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [no. 2]

See individual posts for each piece

(The material also includes some untitled bars in E-flat minor)


Libretto/text

[1.] Jag är en pilgrim här,
går till mitt hem 

[2.] Kort är min pilgrimsfärd,
Snart bär det hem 

[3.] Der [sic] hos min Frälsare
Der är mitt hem!