Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Det far ett skepp
[no. 5 from 'Songs and Moods']

opus 26 no. 5

Print
  • Year of composition: Vestanå 5 July 1909
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Bo Bergman (1869-1967)
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

• Wilhelm Hansen, Köpenhamn 1911
• Nordiska Musikförlaget, Stockholm 1970
• Leyerle Publications, New York 1999, ISBN 1-878617-32-X

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Literature

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, vols. 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Description of work

Allegretto vivace E-flat major/E major 2/4

Links

Listen to the song on Spotify (login is required)


Libretto/text

Det far ett skepp på gungande våg,
ack gungande våg, med tackel och tåg
och vimpel i mast, jag kommer ihåg,
att skeppet heter Lyckan.
Och sjöarna dunka mot skeppets stam,
och revlarna resa sin vita kam,
men skepparn lotsar sig ändå fram,
ty skeppet heter Lyckan.

Och när det kommer till grönskande strand,
ack grönskande strand,
så ser man ibland en flicka vifta och vinka med hand
åt skeppet som heter Lyckan.
Det vinkar igen från master och rår,
det viftar och hurrar, i märsen står
en lättmatros, han har knollrigt hår,
och skeppet heter Lyckan.

Och flickan öppnar sin rosendemund,
ack rosendemund så röd och så rund,
och suckar och ber; tag mig med på stund
på skeppet som heter Lyckan.
Men sanna mitt ord, är flickan ombord,
så går det åt botten, sanna mitt ord,
ty flickor på hav och flickor på jord
de göra kål på lyckan.