Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

En positivvisa
[no. 4 from 'Four Stockholm Poems by Bo Bergman', for baritone and piano or orchestra]

opus 38 no. 4

Print
  • Year of composition: August 1918
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Bo Bergman (1869-1967)
  • Dedication: To John Forsell
  • First performed: Gothenburg Orchestral Society 11 March 1919, soloist: John Forsell, conductor: the composer
  • Arrangement/revision: Orchestrated by the composer
  • Duration: 2 min

Instrumentation

2.2.2.2 / 4.0.0.0 / str

Examples of printed editions

• Nordiska Musikförlaget 1919, 1970
• Leyerle Publications, New York 1999, ISBN 1-878617-32-X

Literature

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, vols. 1-3 (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Description of work

Allegretto comodo G major 2/4

Links

Listen to the song on Spotify (login is required)


Libretto/text

Kom hit och hör på melodin
jag vevar kärleksfull och säll.
En sjöman ung, en ung sjöman på
Djurgårn gick en söndagskväll.
Där mötte han en flicka skön och fin,
och en flicka så skön
är en sjömans lön för alla stormars stön
på böljan kall och grön.
De gingo vill i vårens skog
på sjömäns och på flickors vis
och satte sig bland gröna blad
så ljuvligt som i paradis,
och han bad och han fick och han tog,
som en sjöman kan be
och en flicka kan ge
med ack och tack och suck
och salta tårars ve.

Och det är visan för i fjol,
och det är visan för i år,
och det är visan som vi fått,
så länge denna världen står
i himmelsblått
och rosenrött och sol
och en flicka så grann
och en ung sjöman
i Djurgårns sälla lundar
träffa på varann.
Men frågas 'vem som diktat har
den sköna visans melodi
så säger jag och ljuger ej,
att det är han som, fideli
och fidelej,
och fideli, nu positivet drar
om en flicka så nätt
och en sjöman lätt på våg
och falsk i håg
som sjömäns falska sätt.