Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Flickan knyter i Johannenatten
[no. 2 from 'Idyll and epigram', Two songs for mezzo-soprano and piano or orchestra]

opus 4 no. 2

Print
  • Year of composition: 1893
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Arrangement/revision: Orchestrated by the composer
  • Duration: 2 min

Instrumentation

2.2.2.2 / 2.0.0.0 / str

Examples of printed editions

• Nordisk Musikforlag/Henrik Hennings, Copenhagen, 1896
• Eriks förlag, Stockholm 1965
• Leyerle Publications, New York 1999, ISBN 1-878617-32-X

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Wilhelm Stenhammar's archive (orchestral reduction)

Literature

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Description of work

Andantino, dolce e semplice F major 4/4

Links

Listen to the song on Spotify (login is required)


Libretto/text

Flickan knyter, i Johanne-natten
Kring den gröna broddens späda stänglar,
Silkestrådar utav skilda färger;
Men, på morgonstunden, går hon sedan
Dit, att leta ut sin framtids öden.

Nu, så hör hur flickan där beter sig:
Har den svarta, sorgens stängel, vuxit,
Talar hon och sörjer med de andra.
Har den röda, glädjens stängel, vuxit,
Talar hon och fröjdas med de andra.
Har den gröna, kärleks stängeln, vuxit,
Tiger hon och fröjdas i sitt hjerta.