Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Fylgia
[no. 4 from 'Four Swedish Songs']

opus 16 no. 4

Print
  • Year of composition: Summer 1894 (?)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Fröding (1860-1911)
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

• Nordisk Musikforlag/Henrik Hennings, Köpenhamn 1899
• Wilhelm Hansen, Köpenhamn 1916
• Leyerle Publications, New York 1999, ISBN 1-878617-32-X

Description of work

Allegro agitato A minor 6/8

Links

Listen to the song on Spotify (login is required)


Libretto/text

Fylgia, Fylgia, fly mig ej,
när jag drags av det låga mot dyn,
du skygga, förnäma, sky mig ej,
när med lumpna tankar jag skymmer din
veka gestalt, som svävar i skönhet och stjärnglans
och drömmar av ljus för min syn
så nära mig, men så fjärran dock
som den fjärran, fjärran skyn,
du eftertrådda, du oåtkomliga,
du flicka av skönhetslängtan,
du väsen i dräkt av livets skiraste silverskir
med lyckliga drag och kärlekens skäraste
törnrosskimmer i hyn.
Fylgia, Fylgia, fly mig ej,
du skygga, förnäma, sky mig ej,
du min skönhetslängtan,
som mot dagens sorger
är min skyddande tröst i nattens syn!