Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

In lönnens skymning
[no. 2 from 'Four poems by Verner von Heidenstam']

opus 37 no. 2

Print
  • Year of composition: 2 September 1918
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Verner von Heidenstam (1859-1940)
  • Duration: 3 min

Examples of printed editions

• Nordiska Musikförlaget, Stockholm 1919, 1970
• Leyerle Publications, New York 1999, ISBN 1-878617-32-X

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Wilhelm Stenhammar's archive (sketch)

Description of work

Andante sostenuto A minor/E major 4/4 (C)

Links

Listen to the song on Spotify (login is required)


Libretto/text

I lönnens skymning står ett lutat kors.
Där viskar det en röst
så sakta som en fjärran klockas sång:
'Vid den första skoveln mull
mindes jag min ungdoms tider,
vid den andra mina synder.
När tredje gången mullen föll,
då mindes jag vart hjärtats ord,
var god och vänligt menad gärning,
vi bytte tyst som ödmjukt blyga gåvor.
Det minnet blomster är i mina händer,
som friskt slå ut och aldrig vissna.'