Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Ingalill
[no. 3 from 'Four Swedish Songs']

opus 16 no. 3

Print
  • Year of composition: 16 August 1893
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Fröding (1860-1911)
  • Duration: 3 min

Examples of printed editions

• Nordisk Musikforlag/Henrik Hennings, Köpenhamn 1899
• Leyerle Publications, New York 1999, ISBN 1-878617-32-X

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Wilhelm Stenhammar's archive

Description of work

Non lento, molto espressivo D minor 4/4

Links

Listen to the song on Spotify (login is required)


Libretto/text

Inga lilla, Ingalill, sjung visan för mig,
min själ är så ensam på levnadens stig,
mitt sinne är så ensamt i sorgen.
Inga lilla, Ingalill, sjung visan för mig,
den klingar mig så lyckosam, så god och tröstelig,
så milder i den ödsliga borgen.

Inga lilla, Ingalill, sjung visan för mig,
mitt halva kungarike det vill jag giva dig
och allt mitt guld och silver i borgen.
Min kärlek är mitt silver och guld i min borg,
mitt halva kungarike är hälften av min sorg,
säg, Inga lilla, räds du för sorgen?