Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Lutad mot gärdet
[no. 1 from 'Fem visor ur Idyll och Epigram']

opus 8 no. 1

Print
  • Year of composition: 1895
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

• Nordisk Musikforlag/Henrik Hennings, Copenhagen
• Eriks förlag, Stockholm 1965
• Leyerle Publications, New York 1999, ISBN 1-878617-32-X

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Literature

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Description of work

Semplice, molto dolce F major 3/4

Links

Listen to the song on Spotify (login is required)


Libretto/text

Lutad mot gärdet stod
Gossen vid flickans arm,
Såg öfver slagen äng:
'Sommarens tid har flytt,
Blommorna vissnat re'n;
Skön är din kind likväl,
Rosor och liljor der 
Blomstra, som förr, ännu.'
Våren kom åter,
då Stod han allena der!
Flickan var borta - låg
Vissnad i jordens famn;
Ängen var grön igen,
Leende, blomsterrik.