• Year of composition: ca 1900
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Fröding
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,', pp. 2-4. Ljus' förlag, Stockholm, 1900.

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Location autograph: Sveriges Radios Musikbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: Rar. 1978/2124

Literature

Bo Wallner: Wilhelm Stenhammar och hans tid, III, p. 569, Sthlm 1991.

Description of work

En vintervisa: Ej för långsamt D minor 4/4


Libretto/text

En vintervisa

Jag sörja, jag sörja, jag sörja väl må,
ty stjärnorna så kalla på himmelen gå
Och frusen och kall är hela världen.
Och mänskorna de kämpa i drifvor och snö
och vandra och gå och förfrysa och dö.

Hvart vandren I, hvart leder denna färden?
De tycka sig se ljus långt bort på villande stig,
de skynda sig, de tänka att snart få värma sig
och finna goda vänner i gärde.

Och kommer en i vägen, så slå de honom ner
och domna sedan själfva och vakna aldrig mer.
I mänskor, varen intet så hårde!