• Year of composition: 1904
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Oscar Levertin
  • Duration: Approx. 5-10 min
  • Detailed duration: 9'23 (according to Caprice/Musica Sveciae's CD edition)

Solo voices/choir

baritone

Examples of printed editions

Musikaliska Konstföreningen, M. K. 76 (piano reduction)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (piano reduction)

Literature

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid (Norstedts Förlag, Stockholm, 1991)

Description of work

Con moto F minor 6/4


Libretto/text

Jag drömt som främling på en främmad [sic] strand - Gud vet hur många år.