Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Medborgarsång from Ett Folk [A people]

opus 22 no 3

Print
  • Year of composition: 1904-05 (referring to the cantata "Ett Folk" [A people] for solo voices, mixed choir and orchestra; see separate post for that work)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Verner von Heidenstam
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Levande Musikarv

Literature

Wallner, Bo: Wilhelm Stenhammar och hans tid, bd 1-3, Stockholm (1991)

Description of work

Calm march E-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

Så sant vi äga ett fädernesland,
vi ärfde [sic] det alla lika
med samma rätt och med samma band
för både arma och rika