Wilhelm Åström (1840-1898)

Hjärtats [hjertats] saga ("Hvar skog har nog sin källa")

  • Year of composition: Tillkomstår okänt (tryckår 1895)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Sigurd (pseudonym för Alfred Hedenstierna)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Solokvartett: tenor I, tenor II, bas I, bas II
Kör: T.T.B.B.

Examples of printed editions

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

Description of work

Moderato B-dur 6/8


Work comment

Sången finns även i andra sättningar


Libretto/text

Hvar [sic] skog har nog sin källa,
hvar äng sin blomma har 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage