Jacob Struve (1767−1826)

En fierndels [sic] timmas Tystnad. Operette i En Acte (En fjerdedels timmas tystnad / En fjärdedels timmas tystnad / En fjärdedels timmes tystnad

Print
 • Year of composition: Ca 1800-1810
 • Work category: Operetta / Comic opera
 • Text author: P. Guillet ('Un quart d'heure de Silence'); trans. by C[arl]. G[ustaf]. Nordforss [acc. to Ralf]
 • First performed: 21 March 1810, Arsenalsteatern, Stockholm. Contributors:
  M. J[eannette] Wässenius (Florine)
  O[ttiliana] C[arolina] Kuhlman, earlier married Deland, later married Åbergsson (Alexandrine)
  J[ohan] E[rik] Brooman (Duport)
  G[ustav] F[redrik] Åbergsson (Floricour[t])
  L[ouis] Deland (Frontin)
  A[nna] S[ofia] Frodelius (Madame Sufflot)
  Norberg [sic] (A stooge)
  [according to Ralf, Klas: The Royal Opera. Repertoire 1773-1973 (1974)]
 • Duration: Approx. 60-90 min
 • Detailed duration: 1 hour 8 min incl. overture (acc. to Haglund)

Instrumentation

2.2.2.2 / 2.0.0.0 / str

Solo voices/choir

Florine (soprano)
Alexandrine (mezzo-soprano/alto)
Dupont (bass)
Floricour[t] (tenor/baritone)
Frontin (tenor)
Madame Sufflot [mute/spoken part]
En dräng [mute/spoken part]


1 soprano (Florine), 1 mezzo-soprano/alto (Alexandrine), 1 tenor (Frontin), 1 tenor/baritone (Floricour[t]), 1 bass (Dupont); 2 mute/spoken parts

Location for score and part material

Handwritten orchestral parts at Musik- och teaterbiblioteket. Also a handwritten piano vocal score 'by E. D. Stockholm 17 July 1824' (T-clef/sv - R).

 • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
 • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (score)

Literature

Haglund, Susanne: Jacob Bernhard Struve − en biografi och verkförteckning. Bachelor's thesis in musicology, Stockholm University (autumn term 1997)

Description of work

Overture: Andante - Allegro assai D major 6/8 - 4/4 (C) [probably = No. 1]
No. 2: Dupont, Florine, Alexandrine
No. 3. 1 Coupl: Alexandrine [Couplet 2 has a pause all through No. 3]
No. 4: Alexandrine, Florine
No. 5: Frontin, Floricour[t]
No. 6. Finale: Florine, Alexandrine, Frontin, Floricour[t], Dupont


Libretto/text

(Numbering according to the score; the following square brackets denotes notes in the piano vocal score.)

No. 1. [Aria]: om äktenskap af ingen annan knöts än dem man altid [sic] ser beständigheten lifva (Florine)

No. 2. [Terzetto]: Ni ju min lexa [sic] vet? ska jag er den påminna förnuft, försiktighet (Dupont)
förnuft, försiktighet jämn stadga, foglighet (Florine, Alexandrine) /.../ Kärlek är en dårskap blott den förstör förnuft (Dupont) /.../ Kärlek du är vällust blott (Florine, Alexandrine)

No. 3. [Aria]: 1 [sic] Coupl.: Bort all melankoli bort suckar sorg och tårar må elaka dårar de [sic] förbehållne bli (Alexandrine)
[2 Couplett-stämman är utsatt i partituret men har paus hela No. 3 och är ej heller rollbesatt]

No. 4. [Duo]: detta är att fasligt straffa en som har så liflig [sic] blod /.../ O kärlek O kärlek du för hvilken alt [sic] vi våga /.../ I morgon det mitt bröllop blifver och jag så säll på alla sätt (Florine, Alexandrine) /.../ Nej detta larmet är det slit med Mamsell jag kommer intet ut med (Florine) /.../ Du Consonanter brukar välja /.../ I morgon det mitt bröllop blifver (Alexandrine)

No. 5. [Duo]: ack [ach] ömma känsla grymma smerta [sic], Hur grufligt plågar du ett hjerta [sic] (Frontin, Floricour[t]) /.../ Räds mig ej mer jag er nu lemmnar [sic](Floricour[t])

No. 6. [Coro] Finale: far altid [sic] fort oss dygder föreskrifva (Florine, Alexandrine, Frontin) far altid att prof af [sic] ädelt hjerta gifva (Floricour[t], Dupont) /.../ För er skall helgad blifva för er skall helgad blifva (Florine, Alexandrine, Frontin, Floricour[t], Dupont)